Mariesme

en søt symbiose av teknologi og kultur i veven

Bredbåndsmøter fjerner avstander februar 7, 2010

Filed under: Uncategorized — mariesme @ 8:49 am

Dette er en kommentar fra hjtofteng.wordpress.com som fortjener å leses av mange. Derfor klippes den i sin helhet inn her:

Altfor ofte søker vi etter nye løsninger på problemene istedet for å utnytte eksistrende løsninger. Videomøter har eksistert i 20 år og både kvalitet og brukervennlighet skulle tilsi at vi burde bruke dette mye mer. Endring er vanskelig og endring i måten organisasjoner jobber på er enda mer komplisert. Idag har 70-80 kommuner videoløsninger som er tilgjengelig for politikere, studenter, næringsliv, men de står nok altfor mye utbrukt. Å endre organisasjoners måte å tenke og gjøre ting på er komplisert. Når vi ble valgt til å utvikle Digitale Senter (www.digitalesenter.no) for Troms Fylkeskommune, tok vi kontakt med alle departementer for å kartlegge hvem kommunene kunne snakke med og lærte fort at her finnes det utstyr i fleng mens møtekulturen rundt om må endres litt.

Vi har den siste uken lest om en tidligere lokalpolitiker i Tromsø og hans nye medie-gitte diagnose “Oslo-syken”. Som statssekretær kan han enda jobbe for bedre representasjon i utvalg og råd fra andre steder i landet enn bare Østlandet. Det finnes nemlig økonomiske tidsbesparende løsninger for reisefrie møter allerede, blant annet i disse 40 Digitale senter i Troms. Medisinen på den påståtte Oslo-syken kan altså kureres umiddelbart: La norske kommuner delta i utvalg og råd direkte fra sin hjemkommune og få opp bruken av møterom som allerede finnes til dette formål i Oslogryta! Rådhuset i Tromsø, for eksempel, har et lett tilgjengelig digitalt senter. Bruk det!

Det er viktig å reise og møte mennesker – men noen av møtene kan være reisefrie også sånn at du får mer fritid og din arbeidsplass sparer seg for unødvendige reiseutgifter. Sist uke har jeg personlig hatt viktige møter i Stockholm, London og i New York og jeg har hatt medarbeidersamtaler med mine gode kollegaer i Tromsø og Stavanger. Onsdag deltok jeg også på Engelskkurs med mine kollegaer med lærer fra Universitetet i Oslo. Alle disse tingene har jeg gjort uten å forlate flotte Tromsø (Vi har til og med fått snø i dag!). Videomøter over bredbånd er effektivt – det sparer tid, penger og miljø og teknologien kan også underbygge god distriktspolitikk!